Valid XHTML 1.0 Transitional
Lietuvos socialinės gerovės asociacija - LSGA įkurta 2000 m. spalio 27 d. Tai - ne pelno, laisvanoriška, nepriklausoma, nepolitinė organizacija, vienijanti nevyriausybines organizacijas, institucijas bei asmenis, dirbančius socialinės gerovės srityje, Įmonės kodas - 2540597.

LSGA yra Tarptautinės socialinės gerovės tarybos (ICSW) narė ir atstovauja Lietuvos nacionaliniam komitetui.

LSGA pagrindinis tikslas - rūpintis šalies gyventojų socialinės gerovės augimu bei efektyvia šalies socialine raida.

  • aktyviai bendradarbiauti su įvairiomis šalies valstybinėmis, savivaldybės, nevyriausybinėms, privačiomis institucijomis bei tarptautinėmis socialinės gerovės organizacijomis siekiant šalies bendruomenės socialinės gerovės;
  • užmegzti ir palaikyti ryšius su socialinio darbo institucijomis visų pirma tose valstybėse, kuriose yra įkurti Tarptautinės socialinės gerovės tarybos padaliniai;
  • rengti seminarus, mokymus, konferencijas;
  • vykdyti šviečiąmąją veiklą socialinės gerovės srityje, leisti mokslinio ir populiaraus turinio leidinius bei kitas publikacijas;
  • savo iniciatyva ar dalyvaujant darbo grupėse tirti, analizuoti ir spręsti aktualius socialinius klausimus;
  • organizuoti socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminarus, skatinti ir remti jų kūrybines stažuotes užsienyje.
  • dalyvauti socialinių programų ekspertizėse.
Rugpjūčio 16d., 2007 Rugpjūčio 15d., 2007
apie mus naujienos renginiai ICSW nuorodos kontaktai