Valid XHTML 1.0 Transitional
Lietuvos socialinės gerovės asociacija, ( LSGA) – tai ne pelno, laisvanoriška nepriklausoma, nepolitinė organizacija, vienijanti įvairias organizacijas bei asmenis, dirbančius socialinės gerovės srityje.

Vilniaus miesto savivaldybės Teisės departamento Rejestro tarnyboje LSGA užregistruota 2000 spalio 27d. Kodas 2540597.

Pagrindinis LSGA tikslas – rūpintis šalies gyventojų socialinės gerovės augimu bei sėkminga šalies socialine raida.
numato bei analizuoja perspektyvias prioritetines socialinės politikos kryptis ir dalyvauja jas įgyvendinant;
skleidžia informaciją apie šalies socialinę padėtį bei socialines programas;
skatina socialinių problemų mokslinius tyrimus bei įgyvendina socialines programas ir projektus;
teikia pagalbą institucijoms plėtojant socialinę paramą bendruomenei;
dalyvauja kuriant socialinės paramos įvairioms socialinėms gyventojų grupėms sistemą;
dalyvauja tobulinant socialinės gerovės srityje dirbančių darbuotojų profesinį parengimą.
apie mus naujienos renginiai ICSW nuorodos kontaktai