Valid XHTML 1.0 Transitional
Lietuvos Respublikos Vyriausybės pranešimas spaudai - Pritarta siūlymams dėl smurto prevencijos mokyklose. (2007-08-16)

Vyriausybės Strateginio planavimo komitetas pritarė Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės, vadovaujamos švietimo ir mokslo ministerijos sekretoriaus Alvydo Puodžiuko, parengtiems siūlymams dėl smurto prevencijos mokyklose. Smurto prevencijos parengtose priemonėse turėti dalyvauti ne tik Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bet ir savivaldybės , kaimo bendruomenės. Būtina stiprinti ir tėvų atsakomybę.

Pritarta kompleksinius siūlymus dėl smurto ir patyčių mokykloje mažinimo įtraukti į Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programą, kurią rengia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Siūloma mokyklose nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. papildomai įsteigti 275 mokytojų padėjėjų etatus, o nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. – papildomai įsteigti 80 socialinių pedagogų etatų ir 80 psichologų etatų. Taip pat mokytojams už vadovavimą klasei nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. skirti papildomą 1 val.

Taip pat ketinama įgyvendinti Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašą. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose įgyvendinti vaikų socialinių įgūdžių programą „Zipio draugai“, pradinėse mokyklose – smurto prevencijos programą „Secod Step“, bendrojo lavinimo mokyklose – parengti ir pradėti įgyvendinti programą „OLWEUS“.

Numatoma parengti psichoterapinių ir reabilitacijos paslaugų vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ir jų tėvams teikimo tvarkos aprašą.

Taip pat bus tobulinami teisės aktai dėl tėvų atsakomybės už vaikų priežiūrą stiprinimo. Parengta mokymo programa tėvams apie pozityvios tėvystės įgūdžių formavimą, Stiprinamas tėvų dalyvavimas klasės, mokyklos valdyme.

Siūloma įdiegti mokyklose ir jų prieigose specialias pasaugos priemones: vaizdo stebėjimo kameras, aptverti mokyklų teritorijas. Parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias vaiko apsaugą nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio, gaunamo viešojo naudojimo kompiuteriniais tinklais ir t.t.

Tikimasi, kad šios priemonės padės stiprinti pedagoginę psichologinę pagalbą, didinti švietimo specialistų kompetenciją, padės diegti tikslines smurto mažinimo programas mokyklose, taip pat stiprins vaikų gyvenimo ir socialinių įgūdžių ugdymą, prevencinį darbą su tėvais, tėvų atsakomybę už vaikų auklėjimą ir priežiūrą.

↑ grįžti į viršų
apie mus naujienos renginiai ICSW nuorodos kontaktai